Vi är ability

Orange_symbol_forandringsledare.png
 

Ability Group bildades maj 2020 av Daniel och Peter när Coronapandemin härjade som värst i världen.

 

Kanske var det signifikativt att bolaget startade just då. Tron på att skapa ett bolag vars främsta mål var att långsiktigt utveckla medarbetare, kunder och företag inom modernt, hållbart ledarskap var starkare än både lågkonjunkturer och orosmoln. Daniel och Peter hade ett förflutet tillsammans från tidigare företag.

 

När tankarna på att starta ett gemensamt bolag föddes, var de båda överens om att öppenhet, nyfikenhet och professionalism var fundament som företaget skulle bygga på.

Image by Jonas Jacobsson
Vision

Ambitionen med Ability Group är att alla medarbetare ska erbjudas en stimulerande miljö att utveckla sin ledarskapsförmåga i kvalificerade uppdrag hos kund.

För att kunna bidra med den typ av kunskap våra kunder rentav kan sakna, behöver vi leva som vi lär.

 
Vad vi gör
Image by Matt Duncan
Ledarutveckling

Vi arbetar som en aktiv del i organisationen hos våra kunder eller med skräddarsydda lösningar anpassat till verksamhet och utmaningar.

Vi drivs av passionen i att ständigt utvecklas. Vi erbjuder en helhetslösning för företag och individer som är redo att ta nästa steg mot en hållbar utveckling. Drivs du av samma passion?

Företagsutveckling

Vi tror att framgången i en komplex verksamhet är beroende av att tillföra positiv energi för att uppnå önskvärda inställningar och effekter.

 

Ability Group håller etik och moral högt. Vi har absolut nolltolerans kring alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi uppmuntrar mångfald och vill framstå som ett föredöme i vårt arbete med människor och samhälle. 
 

Hållbarhetsperspektiv genomsyrar hela vår företagskultur. Vi förordar nyttja framför utnyttja, brukar framför förbrukar och tänker resurser som ändliga snarare än oändliga. Hållbarhet i praktiken innebär att vi värnar om den enskilde individens trivsel, behov och välmående. Framför allt ska våra beslut och initiativ leda till ett långsiktigt ansvarstagande för våra medarbetares, våra kunders, vårt företags och vårt samhälles utveckling.

 

Ability Group har en Miljö- och klimatpolicy som ska avspegla hur vi tar ansvar för vårt företags och våra medarbetares miljö- och klimatavtryck. 

- Daniel och Peter

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljö- och klimatfrågorna skapa förtroende 

för vår verksamhet hos anställda, kunder, ägare, allmänhet och myndigheter. Miljö- och klimatmedvetenhet skall införlivas i alla delar av vår verksamhet. 

Image by Renè Müller
PETER

Grundare/Sälj

"Arbetar för att leva hellre än leva för att arbeta."

 • ikoner webb_mail
 • phone_icon_webb
 • Linkedin - Vit Circle
Image by Renè Müller
DANIEL

Grundare/Sälj

"Kommer du hem till mig, så spelas det lugna favoriter i högtalarna och det är inte osannolikt att dammsugaren är igång."

arbetsprocess ikoner webb (2).png
 • ikoner webb_mail
 • phone_icon_webb
 • Linkedin - Vit Circle
 • Linkedin - svarta cirkeln
 • Linkedin - svarta cirkeln
Image by Renè Müller
MARTIN

Projektledare

"Quid quid latine dictum sit altum videtur."

 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
Image by Renè Müller
ANNA-KARIN

Projektledare

Snart kommer ett oväntat citat från Anna-Karin, som du förmodligen inte visste om henne.

 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
Image by Renè Müller
LINDA

Projektledare

"Jag tycker om att bygga dörrar, så att möjligheter kan knacka på."

 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
Image by Renè Müller
CAROLINE

Projektledare

Snart kommer ett oväntat citat från Caroline,  som du förmodligen inte visste om.

 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
Image by Renè Müller
EDVARD

Projektledare

Snart kommer ett oväntat citat från Edvard, som du förmodligen inte visste om.

 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
Image by Renè Müller
KRISTER

Projektledare

Snart kommer ett oväntat citat från Krister, som du förmodligen inte visste om.

 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle