Vi är ability

 

Ability Group bildades maj 2020 av Daniel och Peter när Coronapandemin härjade som värst i världen.

 

Kanske var det signifikativt att bolaget startade just då. Tron på att skapa ett bolag vars främsta mål var att långsiktigt utveckla medarbetare, kunder och företag inom modernt, hållbart ledarskap var starkare än både lågkonjunkturer och orosmoln. Daniel och Peter hade ett förflutet tillsammans från tidigare företag.

 

När tankarna på att starta ett gemensamt bolag föddes, var de båda överens om att öppenhet, nyfikenhet och professionalism var fundament som företaget skulle bygga på.

Image by Jonas Jacobsson

Ambitionen med Ability Group är att alla medarbetare ska erbjudas en stimulerande miljö att utveckla sin ledarskapsförmåga i kvalificerade uppdrag hos kund.

För att kunna bidra med den typ av kunskap våra kunder rentav kan sakna, behöver vi leva som vi lär.

 

Vi arbetar som en aktiv del i organisationen hos våra kunder eller med skräddarsydda lösningar anpassat till verksamhet och utmaningar.

Vi drivs av passionen i att ständigt utvecklas. Vi erbjuder en helhetslösning för företag och individer som är redo att ta nästa steg mot en hållbar utveckling. Drivs du av samma passion?

Vi tror att framgången i en komplex verksamhet är beroende av att tillföra positiv energi för att uppnå önskvärda inställningar och effekter.

 

Ability Group håller etik och moral högt. Vi har absolut nolltolerans kring alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi uppmuntrar mångfald och vill framstå som ett föredöme i vårt arbete med människor och samhälle. 
 

Hållbarhetsperspektiv genomsyrar hela vår företagskultur. Vi förordar nyttja framför utnyttja, brukar framför förbrukar och tänker resurser som ändliga snarare än oändliga. Hållbarhet i praktiken innebär att vi värnar om den enskilde individens trivsel, behov och välmående. Framför allt ska våra beslut och initiativ till ett långsiktigt ansvarstagande för våra medarbetares, våra kunders, vårt företag och vårt samhälles utveckling.

 

Ability Group har en Miljö- och klimatpolicy som ska avspegla hur vi tar ansvar för vårt företags och våra medarbetares miljö- och klimatavtryck. 

- Daniel och Peter

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljö- och klimatfrågorna skapa förtroende 

för vår verksamhet hos anställda, kunder, ägare, allmänhet och myndigheter. Miljö- och klimatmedvetenhet skall införlivas i alla delar av vår verksamhet. 

Image by Renè Müller
PETER
 • ikoner webb_mail
 • phone_icon_webb
 • Linkedin - Vit Circle
Image by Renè Müller
DANIEL
arbetsprocess ikoner webb (2).png
 • ikoner webb_mail
 • phone_icon_webb
 • Linkedin - Vit Circle
 • Linkedin - svarta cirkeln
 • Linkedin - svarta cirkeln
Image by Renè Müller
MARTIN
 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
 • Linkedin - svarta cirkeln
Image by Renè Müller
ANNA-KARIN
 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
 • Linkedin - svarta cirkeln
Image by Renè Müller
LINDA
 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
 • Linkedin - svarta cirkeln
Image by Renè Müller
CAROLINE
 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
 • Linkedin - svarta cirkeln
Image by Renè Müller
EDVARD
 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
 • Linkedin - svarta cirkeln
Image by Renè Müller
ANNA
 • ikoner webb_mail
 • Linkedin - Vit Circle
 • Linkedin - svarta cirkeln
 

Adress

Importgatan 20 | 422 46 Hisings Backa

Ability group

Ability Group erbjuder tjänster som vänder sig till företag med behov av att utveckla eller anlita personal inom ledande och beslutande roller.
 
Det omfattar allt från projektledning, organisations- och förändringsledning till affärsutveckling och interimslösningar.
 
Vi arbetar som en aktiv del i organisationen hos våra kunder eller med skräddarsydda lösningar anpassat till verksamhet och utmaningar.
 • phone_icon_webb
 • Linkedin - Vit Circle

Copyright 2020 © Ability Group AB

| All Rights Reserved.

F-skatt och moms

Org.nummer: 559257-1367