top of page

Vi är ability

Orange_symbol_forandringsledare.png
Vår resa

Ability Group bildades maj 2020 av Daniel och Peter när Coronapandemin härjade som värst i världen.

 

Kanske var det signifikativt att bolaget startade just då. Tron på att skapa ett bolag vars främsta mål var att långsiktigt utveckla medarbetare, kunder och företag inom modernt, hållbart ledarskap var starkare än både lågkonjunkturer och orosmoln. Daniel och Peter hade ett förflutet tillsammans från tidigare företag.

 

När tankarna på att starta ett gemensamt bolag föddes, var de båda överens om att öppenhet, nyfikenhet och professionalism var fundament som företaget skulle bygga på.

Image by Jonas Jacobsson
Vision

Ambitionen med Ability Group är att alla medarbetare ska erbjudas en stimulerande miljö att utveckla sin ledarskapsförmåga i kvalificerade uppdrag hos kund.

För att kunna bidra med den typ av kunskap våra kunder rentav kan sakna, behöver vi leva som vi lär.

Visioon
Vad vi gör
Image by Matt Duncan
Ledarutveckling

Vi arbetar som en aktiv del i organisationen hos våra kunder eller med skräddarsydda lösningar anpassat till verksamhet och utmaningar.

Vi drivs av passionen i att ständigt utvecklas. Vi erbjuder en helhetslösning för företag och individer som är redo att ta nästa steg mot en hållbar utveckling. Drivs du av samma passion?

Företagsutveckling
Image by Charles Forerunner

Vi tror att framgången i en komplex verksamhet är beroende av att tillföra positiv energi för att uppnå önskvärda inställningar och effekter.

Vad vi gör

Ability Group håller etik och moral högt. Vi har absolut nolltolerans kring alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi uppmuntrar mångfald och vill framstå som ett föredöme i vårt arbete med människor och samhälle. 
 

Hållbarhetsperspektiv genomsyrar hela vår företagskultur. Vi förordar nyttja framför utnyttja, brukar framför förbrukar och tänker resurser som ändliga snarare än oändliga. Hållbarhet i praktiken innebär att vi värnar om den enskilde individens trivsel, behov och välmående. Framför allt ska våra beslut och initiativ leda till ett långsiktigt ansvarstagande för våra medarbetares, våra kunders, vårt företags och vårt samhälles utveckling.

 

Ability Group har en Miljö- och klimatpolicy som ska avspegla hur vi tar ansvar för vårt företags och våra medarbetares miljö- och klimatavtryck. 

- Daniel och Peter

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljö- och klimatfrågorna skapa förtroende 

för vår verksamhet hos anställda, kunder, ägare, allmänhet och myndigheter. Miljö- och klimatmedvetenhet skall införlivas i alla delar av vår verksamhet. 

Lär känna oss
  • ikoner webb_mail
  • Linkedin - Vit Circle
_O3A0574 (1).jpg

Peter Gelin

Grundare och verksamhetsutvecklare

_O3A0521.jpg

Daniel Östling

Grundare och affärsutvecklare

_O3A0501.jpg

Martin Lindblad

Projektledare

_O3A0626.jpg

Anna-Karin Wärja

Projektledare

_O3A0643.jpg

Caroline Berkow

Projektledare

_O3A0492.jpg

Edvard Olsson

Projektledare

Brun stol

Ishtar Starxin

Projektledare & Agil Coach (ScM)

_O3A0514.jpg

Krister Ekdahl

Senior Advisor

Brun stol

Anna Ljung Tiselius

Projektledare

Brun stol

Marika Stolpe

Projektledare

Brun stol

Malin Brandt

Projektledare

Brun stol

Tobias Mullins

Projektledare

Brun stol

Lars-Erik Theodorsson

Projektledare & Produktägare (PO)

bottom of page