top of page

Sammanfattning

Mångårig erfarenhet av chefs- och ledarskapsbefattningar, dels inom konsultbranschen (Combitech, HiQ och Veprox) men även i kvalificerade utvecklingsuppdrag inom flertalet industribranscher (Ericsson och Saab). I resumén ingår bland annat VD, affärsområdes-chef, resultatansvar, linjechefsansvar, produktionschef, uppdrag inom förändrings- och verksamhetsutveckling, key account manager, projektledare och utbildare/mentor.

 

Jag drivs av att jobba utifrån högt ställda krav, mot såväl tydligt definierade målsättningar som att hantera och lösa komplexa uppgifter. Det senaste åren har handlat om att vidareutveckla små/medelstora företag inom framförallt verksamhets- och affärsutveckling i syfte att ständigt sträva efter kontinuerlig företagsutveckling. 

Karriärmål

Det är självklart att vidareutveckla Ability Group så att vi fortsätter att skilja oss mot andra aktörer i branschen på ett positivt sätt. Att alltid vara noga med att leva som vi lär och att vår dagliga kompass förblir våra värdeord.


Utöver det att få jobba med ledar-/företagsutveckling tillsammans med duktiga och erfarna kollegor på Ability Group i kombination med att ha förmånen att vara i en miljö som känns kreativ och där det finns utrymme att ständigt utvecklas.  

Klicka HÄR för att läsa mer om Daniel.

bottom of page