top of page
_O3A0514_1.jpg

Krister Ekdahl

Senior Advisor

Email:

Nuvarande roll:

Fungerar idag som senior rådgivare för att hjälpa företag och organisationer med affärs-/verksamhetsutveckling via insikter från kunder och omvärld genom undersökningar, intervjuer och utbildning. Målet är att stärka och utveckla kundlojaliteten, skapa långsiktiga kundrelationer samt inte minst stärka varumärket. Detta för att hjälpa verksamheten att utvecklas i en kundcentrerad riktning. Arbetar även med thought leadership för att hjälpa företag att profilera sin egen kunskap i en specifik fråga eller för att belysa ett specifikt sakområde.

Sammanfattning

Jag är en senior analytiker som brinner för affärsutveckling baserat på insikter och har arbetat med dessa frågor både som konsult och på marknadsavdelning. Har stor erfarenhet av att arbeta med att samla in fakta via undersökningar för att förstå kundbehov, marknaden, omvärlden, tjänster och produkter, olika samhällsföreteelser eller för att identifiera nya affärsmöjligheter. Utifrån detta ta fram processer, och strategier samt att implementera resultat för att driva utvecklingen framåt mot uppsatta mål och visioner. Ett annat intressant område är att ta reda på varför företag vinner eller förlorar en anbudsprocess.

Karriärmål

Mitt mål är att hjälpa företag och organisationer att bättre förstå sin omvärld och bli kundcentrerade där det arbetas med kundens fokus. En viktig del i arbetet är att föra ut och implementera kunskap till organisationen samt fungera som coach gentemot verksamheten på olika nivåer. Detta för att hjälpa organisationen att stärka och ständigt utveckla sitt kundvärde.

bottom of page