top of page

Välkommen till ABILITY GROUP

Orange_symbol_forandringsledare.png

Ability Group är ett oberoende konsultföretag med ambitionen att utveckla våra medarbetare och kunder mot ett hållbart ledarskap och affärsdriven
företagsutveckling. 

Vårt erbjudande
Image by Dylan Gillis

Vårt kundlöfte

Vårt mål som företag är att leva våra värderingar där vi gläds lika mycket åt andras framgång som vår egen. 

Vi vill dela våra erfarenheter och kunskaper för att tillsammans utveckla nya möjligheter, insikter och affärsmässig styrka. 

Vårt erbjudande 

Ability Group erbjuder tjänster som vänder sig till företag med behov av att utveckla eller anlita personal inom ledande och beslutande roller.

Vi arbetar även med att utveckla våra kunders organisationer och verksamheter mot långsiktig lönsamhet anpassat till
utmaningar och förutsättningar.

Beautiful Landscape
Image by Shane Rounce

En av oss?

Ambitionen med Ability Group är

att alla medarbetare ska erbjudas en stimulerande miljö att utveckla sin ledarskapsförmåga i kvalificerade uppdrag hos kund.

För att kunna bidra med den typ av kunskap våra kunder rentav kan sakna, behöver vi leva som vi lär. Vi brukar säga att målet är att ”Alla medarbetare ska ha förmågan att leda Ability Group”. 

Om oss

Vi arbetar med affärsdriven företagsutveckling

Orange_symbol_forandringsledare.png

Ability Group erbjuder tjänster som vänder sig till företag med behov av att utveckla eller anlita personal inom ledande och beslutande roller. Det omfattar allt från projektledning, organisations- och förändringsledning till affärsutveckling och interimslösningar. Vi arbetar som en aktiv del i organisationen hos våra kunder eller med skräddarsydda lösningar anpassat till verksamhet och utmaningar

bottom of page