top of page

Tjänster

Ability Group erbjuder tjänster som vänder sig till företag med behov av att utveckla eller anlita personal inom ledande och beslutande roller. Det omfattar allt från projektledning, organisations- och förändringsledning till affärsutveckling och interimslösningar. Vi arbetar som en aktiv del i organisationen hos våra kunder eller med skräddarsydda lösningar anpassat till verksamhet och utmaningar.

De utvecklingsfaser ett företag genomgår kräver ibland extern guidning för att komma vidare och bibehålla sin konkurrenskraft i en föränderlig värld. Att vara effektiva även under tillväxt, att kvalitetssäkra de processer som skapar värde, att utveckla styrkan i sin ledningsgrupp eller att skapa nya affärsmodeller är exempel på uppdrag vi har hjälpt våra kunder med under åren.

 

Fästpunkt 1
Image by qinghill
Ledarutveckling

Allt ledarskap utgår från självledarskapet. Vi sätter individens personliga ledarförmåga högt och jobbar aktivt med att utveckla den för att alla våra ledare ska kunna känna trygghet i sin förmåga att skapa framgång i sina team och ansvarsroller.

 

Erfarenheterna är avgörande för att hantera de situationer du hamnar i och förväntas kunna agera utifrån. Genom att träna vårt eget omdöme och kollektivt reflektera över våra tidigare erfarenheter, skapar vi en värdefull kunskapsbank vi tar med oss in i våra uppdrag.

Omgivningen och därmed utmaningarna befinner sig ständigt i rörelse. För att vara trovärdig är kompetensutvecklingen en vital del av vår kultur. Den bedriver vi individuellt utifrån behov och ambition samt kollektivt inom de senaste trenderna – allt för att våra kunder ska få den energiinjektion de förväntar sig från Ability Group.

 

Vi erbjuder kvalificerade konsulter som kan gå in i våra kunders projekt som teamledare, scrummaster, projektledare eller liknande. Vi har även konsulter som kan ta ansvar att leda utvecklingen av kundernas produkter eller processer.

Ledarutveckling

Vår passion är människor och företagande. Komplexiteten i att få organisationer att utvecklas långsiktigt kräver kunskap, erfarenhet, analytisk förmåga, ödmjukhet och mod. 

 

Vi har den största respekt för att vi aldrig kommer kunna kundens verksamhet bättre än kunden själv, men vi är övertygande om att vi tillsammans kan förflytta kundens önskvärda position till nästa nivå.

Vi vill vara partner till de kunder som bestämt sig för att utmana sin nuvarande marknadsposition och utveckla nya tjänster/erbjudanden. Kunder som vill skapa effektivitet och lönsamhet eller få in ett nytt synsätt på hur man kan utveckla sin ledningsgrupp. 

 

Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, processutveckling och tjänsteutveckling. Vi jobbar som stöd till ledningsgrupper, mentorer och interimschefer. Vi erbjuder utbildningsinsatser och skräddarsydda lösningar utifrån behov och förväntat resultat, hela tiden transparent kring uppfyllande och resultat.

Image by Riccardo Annandale
Företagsutveckling
Företagsutveckling

Vi är ärligt intresserade av att förstå ert bolags framgång och hur vi aktivt kan bidra till att utveckla denna. Utifrån våra gemensamma tidigare erfarenheter, säkerställer vi värdet och resultatet vi vill uppnå tillsammans. 

Nyfikna

Som att våga leda oss in på nya banor, utan att krångla till det. Vi hungrar efter ny kunskap och vill utveckla oss för att kunna bidra med värdefulla insikter

Nyfikna.png
Träffsäkra

Som i att vår kunskap och erfarenhet ska visa sig tidigt i processen och därigenom skapa direkt värde för kunder och medarbetare

Träffsäkra.png
Lojala

Som i att följa våra kunders resa i med- och motgång, kunna stå för vad vi för tillfället anser är den bästa lösningen (vilket inte nödvändigtvis behöver vara våra tjänster) samt sträva efter att sitta på ”samma sida av bordet”.

Lojala_edited.png
Ärliga

Som i att vi vågar stå upp för vad vi kan och vad vi lovar samt visa på uppnådda resultat under hela förändringsresan, positiva som negativa.

Ärliga.png

Vi drivs av passionen i att ständigt utvecklas. Vi är öppna och nyfikna på hur man kan tillvarata all den upparbetade kunskap hos individer och organisationer för att kombinera med nya insikter och möjligheter som skapas mellan olika branscher och ny teknologi.

 

Drivs du av samma passion och vill veta mer? 

Ta kontakt med oss så hjälps vi åt!

 

bottom of page