stol

Hanna Gustafsson

Projektledare

Email:

Nuvarande roll:

Föräldraledig, senaste uppdrag: product owner/project manager.

Sammanfattning

Utveckling av affär, produkt och verksamhet tillsammans med utveckling av medarbetare och organisation är centralt för mig. Att hjälpas åt och använda hela teamets förmåga ger resultat och en roligare arbetsdag. Detta gäller oavsett om uppdraget är en fabriksuppstart i Kina, byte av affärssystem eller framtagande av nya komponenter. Jag leder genom att skapa tydlighet och se helheten, vara nyfiken och stöttande, varje uppdrag/jobb har givit mig nya lärdomar så här långt i karriären och det kommer fortsätta!

Karriärmål

Att ständigt utvecklas i mitt ledarskap och bidra till engagemang och goda lösningar där jag verkar. Lära nytt, gärna från olika branscher och i team med blandad kompetens och bakgrund, ger mig energi.